خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی برای پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: انجام جانمایی برای پلاک ثبتی

انجام جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی به این صورت می باشد که اگر مالک بخواهد از موقعیت دقیق ملک خود باخبر شود و مساحت و ابعاد ملک را به طور دقیق بدست بیاورد و بخواهد سند تک برگ برای ملک اخذ کند باید جانمایی پلاک ثبتی را برای تعیین …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های شاهنشاهی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های شاهنشاهی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های شاهنشاهی برای تعیین موقعیت و مساحت و طول و عرض دقیق ملک انجام می شود در صورتیکه مالک از محدوده ملک خود اطلاعاتی نداشته باشد و بخواهد موقعیت دقیق ملک خود را تعیین کند،برای انجام این کار  از جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های اسناد قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های اسناد قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های اسناد قدیمی با استفاده از اسناد ثبتی ملک و همچنین اسناد قدیمی ملک جمع آوری و بررسی شود و در واقع ممکن است آدرس ملک و یا حدود اربعه معلوم نباشد در این صورت لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و آدرس ثبتی …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی برای پلاک های شاهنشاهی

انجام جانمایی برای پلاک های شاهنشاهی

انجام جانمایی برای پلاک های شاهنشاهی در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد در واقع جانمایی پلاک ثبتی به این دلیل تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند قدیمی مشخص شود و انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کار شناسان رسمی …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی برای پلاک های قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک های قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک های قدیمی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد و برای جانمایی ملک و تعیین مرزهای و حدود آن،باید حتما پلاک ثبتی ملک مشخص شده باشد در واقع انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام می شود،می توان گفت …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی به این صورت می باشد که با استفاده از اسناد ثبتی بر روی سیستم مختصات یو تی ام تعیین موقعیت ملک طبق شماره پلاک ثبتی صورت گیرد و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی باید نقشه  یو تی ام ملک را تهیه کرد و …

توضیحات بیشتر »