خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی

بایگانی برچسب: انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های اسناد قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های اسناد قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های اسناد قدیمی با استفاده از اسناد ثبتی ملک و همچنین اسناد قدیمی ملک جمع آوری و بررسی شود و در واقع ممکن است آدرس ملک و یا حدود اربعه معلوم نباشد در این صورت لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و آدرس ثبتی …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی برای پلاک های قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک های قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک های قدیمی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد و برای جانمایی ملک و تعیین مرزهای و حدود آن،باید حتما پلاک ثبتی ملک مشخص شده باشد در واقع انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام می شود،می توان گفت …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی

انجام جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی به این صورت می باشد که با استفاده از اسناد ثبتی بر روی سیستم مختصات یو تی ام تعیین موقعیت ملک طبق شماره پلاک ثبتی صورت گیرد و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی باید نقشه  یو تی ام ملک را تهیه کرد و …

توضیحات بیشتر »