خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی و تفسیر

بایگانی برچسب: انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی و تفسیر

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی و تفسیر

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی و تفسیر

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی و تفسیر آن توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.اراضی ملی به اراضی گفته میشود که احیا نشده هستند و سابقه کشاورزی ندارند و صاحب اصلی آن ها دولت می باشد و دولت به خاطر افزایش زمین …

توضیحات بیشتر »