خانه / بایگانی برچسب: انجام تهیه نقشه UTM جهاد کشاورزی در حومه تهران

بایگانی برچسب: انجام تهیه نقشه UTM جهاد کشاورزی در حومه تهران

انجام تهیه نقشه UTM جهاد کشاورزی در حومه تهران

انجام تهیه نقشه UTM جهاد کشاورزی در حومه تهران

انجام تهیه نقشه UTM جهاد کشاورزی در حومه تهران به منظور بررسی نوع اراضی مالک صورت می گیرد تا برای جهاد کشاورزی مالکیت یا عدم مالکیت مالک بر اراضی اش ثابت شود. در واقع امکان آن وجود دارد که اراضی ملی باشد یا اینکه اراضی احیا شده باشد که در …

توضیحات بیشتر »