خانه / بایگانی برچسب: انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

بایگانی برچسب: انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک و افراز اراضی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی انجام می گیرد تا در نتیجه بتوان اراضی را تقسیم نمود تفکیک و افراز تفاوت هایی دارند و در مواقع مختلفی انجام می شوند در واقع تفکیک عملیاتی است که در نهایت باعث تجزیه به قطعات کوچک تر می شود اما با …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع انجام افراز و تفکیک گاهی به خاطر اختلافات ملکی و گاهی به خاطر توافق بین شرکای ملک مشاعی انجام می شود که در هر دو صورت باید مساحت دقیق ملک با …

توضیحات بیشتر »