خانه / بایگانی برچسب: انجام تفکیک آپارتمان برای واحد

بایگانی برچسب: انجام تفکیک آپارتمان برای واحد

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ با هدف به دست آمدن مساحت واقعی و دقیق هر یک از واحد های آپارتمانی انجام می شود تا در نتیجه بتوان معامله این واحد های آپارتمانی فاقد سند را با اطمینان بالا معامله کرد بدون اینکه طرفین معامله از انجام معامله …

توضیحات بیشتر »

انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت

انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت

انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و نقشه پیش تفکیک آپارتمان به این دلیل تهیه میشود که موقعیت دقیق و مساحت واحد ها مشخص شود در واقع واحد هایی از آپارتمان در حال ساخت که …

توضیحات بیشتر »