خانه / بایگانی برچسب: انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت

بایگانی برچسب: انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت

انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت

انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت

انجام تفکیک آپارتمان برای واحد های در حال ساخت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و نقشه پیش تفکیک آپارتمان به این دلیل تهیه میشود که موقعیت دقیق و مساحت واحد ها مشخص شود در واقع واحد هایی از آپارتمان در حال ساخت که …

توضیحات بیشتر »