خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس هوایی

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس هوایی

انجام تفسیر عکس هوایی کشاورزی توسط کارشناس

انجام تفسیر عکس هوایی کشاورزی توسط کارشناس

انجام تفسیر عکس هوایی کشاورزی توسط کارشناس زمانی لازم است که دولت اراضی متعلق به افراد را ملی محسوب کند در واقع اگر که دولت زمین هایی را ملی به حساب بیاورد در این صورت اراضی متعلق به دولت خواهد بود برای اینکه بتوان خلاف این موضوع را ثابت کرد …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین کشاورزی

انجام تفسیر عکس هوایی برای سابقه احیا زمین کشاورزی زمانی لازم است که دولت اراضی متعلق به افراد را ملی محسوب کند.در واقع اگر که دولت زمین هایی را ملی به حساب بیاورد در این صورت اراضی متعلق به دولت خواهد بود برای این که بتوان خلاف این موضوع را …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در قدیم

انجام تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در قدیم

انجام تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در قدیم  از عهده یک متخصص بر می آید در واقع به دلایل مختلف ممکن است نیاز شود که سابقه وجود عارضه در اراضی بررسی گردد و در نتیجه تامین دلیلی تهیه شود که با ارائه به مراجع قضایی اختلافات حل می …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی کشاورزی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی کشاورزی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی کشاورزی و تهیه تامین دلیل جهت ارائه به دادگاه تهیه میشود در واقع اگر ملکی توسط دولت جزو منابع ملی تشخیص داده شود و دولت آن را تصاحب کند مالک برای پس گرفتن ملک خود باید با استفاده از تفسیر عکس هوایی، کشاورزی بودن ملک خود …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.عکس های هوایی توسط دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه و ذخیره میشود و عکس های هوایی عکس هایی می باشد که از ارتفاع …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس دارای صلاحیت

انجام تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس دارای صلاحیت

انجام تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس دارای صلاحیت ممکن می باشد و تفسیر عکس هوایی کاربرد های زیادی در امور ملکی دارد در واقع از تفسیر عکس هوایی به منظور جانمایی ملک، تهیه تامین دلیل، اثبات وجود و یا عدم وجود بنا، تشخیص سابقه احیا و … استفاده میشود و …

توضیحات بیشتر »

گزارش جانمایی پلاک ثبتی با انجام تفسیر عکس هوایی

گزارش جانمایی پلاک ثبتی با انجام تفسیر عکس هوایی زمانی لازم است تهیه گردد که اخلافاتی بین افراد بر سر حدود و مرزهای ملک به وجود آمده باشد برای حل این اختلافات لازم است حدود اربعه واقعی و دقیق ملک تعیین شود و برای اینکه بتوان حدود اربعه ملک را …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین زمین احیا شده

انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین زمین احیا شده

انجام تفسیر عکس هوایی برای تعیین زمین احیا شده زمانی باید انجام شود که اراضی ملی اعلام گردد در این صورت برای بررسی سابقه احیا در اراضی باید اقدام نمود تا در نتیجه مشخص شود اراضی ملی میباشد و یا احیاشده است و برای انجام تفسیر عکس هوایی حتما باید …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل به منظور ارائه به دادگاه ها برای حل اختلافات ملکی انجام می شود. تفسیر عکس هوایی تنها توسط یک فرد مخصص و مورد اعتباری همانند کارشناس رسمی داد گستری قابل انجام می باشد. این فرد متخصص از تجهیزات مخصوصی برای تفسیر عکس …

توضیحات بیشتر »