خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک با استفاده از تجهیزات دقیق و مخصوص و روش های تخصصی قابل انجام است. یکی از اهداف انجام تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک تعیین حد و مرز ملک بر روی زمین با دقت بالا میباشد سپس با مشخص شدن حدود اربعه ملک …

توضیحات بیشتر »