خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در قدیم

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در قدیم

انجام تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در قدیم

انجام تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در قدیم

انجام تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در قدیم  از عهده یک متخصص بر می آید در واقع به دلایل مختلف ممکن است نیاز شود که سابقه وجود عارضه در اراضی بررسی گردد و در نتیجه تامین دلیلی تهیه شود که با ارائه به مراجع قضایی اختلافات حل می …

توضیحات بیشتر »