خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های هوایی

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های هوایی

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهیم برای ملک سند تک برگ اخذ کنیم و مرزهای ملک را با املاک مجاور مشخص کنیم در واقع با انجام تفسیر عکسهای هوایی و جانمایی ملک موقعیت و مساحت دقیق ملک مشخص می …

توضیحات بیشتر »

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با تهیه نقشه یو تی ام و تفسیر عکس های هوایی انجام می شود در واقع برای بسیاری از اختلافات ملکی که بر سر حدود مرزهای ملک بین دو ملک مجاور به وجود می آید با تهیه نقشه …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس های هوایی برای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای وجود یا عدم وجود بنا در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد به طور مثال اگر مالکی بخواهد در ملک خود ساخت و ساز انجام دهد این ملک باید کاربری مسکونی داشته باشد و در این صورت مالک باید ثابت کند که این ملک …

توضیحات بیشتر »

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی را کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی میتواند انجام داده و نقشه آن را تهیه کند. دولت مالک اراضی ملی است در صورتی که مالکی اراضی خود را رها کرده باشد ممکن است اراضی اش ملی شناخته شود در این صورت …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران را ممکن است شهرداری یا اداره ثبت اسناد دستور تهیه آن را به مالک بدهد.از عکس های هوایی در بسیاری از امور به خصوص برای امور ملکی میتوان از آن استفاده کرد و اطلاعات ارزشمدی را از آن استخراج کرد …

توضیحات بیشتر »

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک را زمانی مورد نیاز است که حدود و مرز های ملک نا معلوم باشد در این مواقع تفسیر عکس های هوایی به مالک کمک خواهد کرد که حدود ملک خود را مشخص و تثبیت کند و برای آن از اداره ثبت …

توضیحات بیشتر »