خانه / بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرز ملک

بایگانی برچسب: انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرز ملک

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرز ملک

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرز ملک

انجام تفسیر عکس های ماهواره ای برای تعیین مرز ملک و جانمایی آن روی زمین صورت می گیرد و در نهایت با مشخص شدن حدود اربعه ملک تثبیت و دیوار کشی ملک با برداشت مختصات یو تی ام ممکن می شود. تفسیر عکس های هوایی توسط هر شخصی ممکن نیست …

توضیحات بیشتر »