خانه / بایگانی برچسب: اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

بایگانی برچسب: اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام به این صورت می باشد که با تهیه نقشه یو تی ام،مساحت و موقعیت چهارگوشه مربوط به هر ملک مشاعی توسط اداره ثبت اسناد، در سیستم کاداستر ثبت می شود. اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام …

توضیحات بیشتر »