خانه / بایگانی برچسب: اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

بایگانی برچسب: اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس رسمی

اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس رسمی

اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس رسمی به این صورت می باشدکه اندازه پخ بعد از اجرا با اندازه پخ درسند باید متفاوت باشد و در واقع اندازه این تفاوت به اندازه درز انقطاع بستگی دارد و مالک یا سازنده بایدحتما به این موضوع توجه داشته باشد زیرا وقتی …

توضیحات بیشتر »