خانه / بایگانی برچسب: اجرای بر و کف برای ساخت

بایگانی برچسب: اجرای بر و کف برای ساخت

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک از جمله عملیات هایی است که در حین ساخت ساختمان انجام میشود و با انجام این مرحله مواردی همچون عقت نشینی ملک و میزان آن، اصلاحیات زمین، ارتفاع زمین با گذر های اطراف آن و همچنین ابعاد بنا در آن معلوم …

توضیحات بیشتر »