خانه / پیش تفکیک آپارتمان

پیش تفکیک آپارتمان

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی و تجاری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که متخصص اینکار میباشد انجام میشود در واقع با تهیه نقشه پیش تفکیک مساحت دقیق واحد آپارتمانی که قرار است پیش خرید شود مشخص می شود و خریدار با آگاهی کامل …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و نقشه های پیش تفکیک برای تعیین مساحت واحد های آپارتمانی که نیمه کاره می باشد تهیه می شود. تهیه نقشه پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری عملیات تفکیک به دو صورت انجام می …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک برای انجام پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک برای انجام پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک برای انجام پیش خرید و پیش فروش به این دلیل انجام می گیرد که مساحت و متراژ دقیق هر یک از واحد های آپارتمان به دست آید. پیش خرید و یا پیش فروش معاملاتی هستند که قبل از پایان ساخت آپارتمان انجام می شود و از آنجایی …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج انجام می شود و در واقع با پیش تفکیک مساحت و متراژ دقیق هر واحد حاصل می شود. برای پیش تفکیک باید به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد زیرا وی در این امر متخصص از و لازم به ذکر است که …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق واحد های آپارتمان نیمه کاره توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در صورتی که سازنده آپارتمان بخواهد تعدادی از واحدها را پیش فروش کند بهتر است خریدار و فروشنده قبل از انجام معامله به کارشناس رسمی دادگستری …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج توسط خریدار و فروشنده انجام میشود. پیش خرید آپارتمان برج یعنی معامله ای که قبل از تکمیل ساخت برج انجام می گیرد و این گونه معاملات از آنجایی که حین ساخت انجام می گیرد بنابر این در این مرحله هنوز یند …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برای بدست آوردن مساحت دقیق ساختمان به کار می رود تا اگر قرار باشد ملک را پیش فروش کنید با مساحت و اندازه ی دقیق آن این کار را انجام دهید.این کار هم به نفع فروشنده وهم به نفع خریدار خواهد بود …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت دقیق دقیق انجام می گیرد. دلیل انجام پیش تفکیک و تهیه نقشه ی پیش تفکیک این است که معامله ای که در حین ساخت انجام میشود با مساحت دقیق انجام گیرد تا معامله اصولی پیش برود که هیچ یک از طرفین معامله …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد باعث بالا بردن امنیت معامله خواهد شد و اطمینان بین طرفین معامله ایجاد میشود زیرا پس از پیش تفکیک و تهیه نقشه آن مساحت دقیق هر واحد به دست خواهد آمد. پیش تفکیک یک امر کاملا ارادی است که خریدار …

توضیحات بیشتر »