خانه / پلاک ثبتی

پلاک ثبتی

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس برای زمین های مشاعی نیز مورد استفاده قرار میگیرد و به منظور تعیین موقعیت و بدست آوردن مساحت دقیق هر قطعه مشاعی تهیه می شود و انجام جانمایی پلاک ثبتی نیاز به دقت و تخصص و تجربه زیادی دارد و …

توضیحات بیشتر »

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با دقت بالایی انجام می شود در واقع اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سندتک برگ اخذ کند باید موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و در صورتی که موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد باید جانمایی …

توضیحات بیشتر »