خانه / وضعیت پلاک ثبتی ملک

وضعیت پلاک ثبتی ملک

بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی توسط فرد متخصص و با تجربه ای که به تمام اطلاعات ثبتی منطقه دسترسی  داشته باشد قابل انجام است بنابراین بهتر  است برای انجام اینکار به کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی مراجعه شود تا بدین وسیله تمام اطلاعات ملک استخراج شود و …

توضیحات بیشتر »