خانه / نقشه 2000 ام

نقشه 2000 ام

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام 2000 ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری های تهران را می توان به عهده فرد مجربی مانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد. این فرد متخصص میتواند این نقشه را با بالاترین دقت و در سریع ترین زمان ممکن با فرمت مورد نظر شهرداری تهیه نماید. تهیه نقشه UTM …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات utm

تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات utm

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات utm به این منظور می باشد که اگر اختلافی در مساحت سندی با مساحت وضع موجود،وجود داشته باشد،باید با تهیه نقشه یو تی ام این اختلافات مشخص شود و باید این اختلافات مساحتی در ملک تصحیح کند. تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 2000-تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-تهیه نقشه شهرداری با فرمت و دقت مورد نظر شهرداری باید فراهم گردد تا مورد پذیرش شهرداری قرار بگیرد از جمله اسامی این نقشه نقشه یو تی ام یک دو هزارم، نقشه دو هزارم می باشد که برای صدور جواز ساخت از جانب این سازمان …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک روی نقشه دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری انجام میشود در واقع انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک روی نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم می باشد. جانمایی ملک روی نقشه …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام میشود و منظور از انجام جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم تعیین موقعیت دقیق ملک در نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم می باشد و این نقشه قبل از انجام ساخت و ساز درملک باید تهیه شود. جانمایی …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران یکی از مدارک ضروری برای اخذ جواز ساخت از شهرداری به شمار میرود. در نقشه حاصل علاوه براین که حدود و ابعاد و مساحت دقیق ملک عوارض اطراف مانند خیابان ها، کوچه ها، املاک مجاور و دیگر عوارض به نمایش در …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری از طرف شهرداری از مالک درخواست میشود و مالک به این منظور نیاز به جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم پیدا می کند که بخواهد ملک خود را بازسازی کند و بخواهد جواز ساخت برای ملک خود اخذ …

توضیحات بیشتر »