خانه / نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه ۲۲

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه 22

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه ۲۲ تهران به این صورت میباشد در مناطقی که دارای شیب و ارتفاع می باشند علاوه برتهیه نقشه یو تی ام باید نقشه ارتفاعی یا توپوگرافی نیز تهیه شود و در نقشه توپوگرافی نقاط ارتفاعی ملک و اطراف آن مشخص می …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی برای تعیین گود برداری

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی برای تعیین گود برداری

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی برای تعیین گود برداری در واقع نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی برای املاکی که در مناطق شیبدار هستند مورد استفاده قرار میگیرد و در صورتی که در این املاک بخواهیم ساخت و ساز انجام دهیم باید علاوه بر تهیه نقشه یو تی …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی برای شهرداری تهران

نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی برای شهرداری تهران

نقشه UTM یو تی ام با کد ارتفاعی برای شهرداری تهران که شهرداری معمولا از مالکین املاکی در خواست میکند که ملکشان در یک شیب قابل توجهی قرار گرفته باشند و برای تهیه نقشه یو تی ام با کدهای ارتفاعی که یک نقشه سه بعدی است مراجعه به فرد متخصص …

توضیحات بیشتر »

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

قیمت تهیه نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی به عوامل مختلفی وابسه است اما بر طبق تعرفه تعیین و حساب می شود. از آنجایی که نقشه های یو تی ام ارزش حقوقی دارد پس برای تهیه آن حتما به یک متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمایید تا نقشه …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار

نقشه یو تی ام زمین های شیب دار یک نقشه ی سه بعدی است و با تهیه این نقشه علاوه بر این که می توان از آن به عنوان مدرکی استفاده کرد و به شهرداری ارائه داد تا جواز ساخت صادر گردد و همچنین از این نقشه می توان در …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام با کدهای ارتفاعی برای املاک

تهیه نقشه یو تی ام با کدهای ارتفاعی برای املاک

تهیه نقشه یو تی ام با کدهای ارتفاعی برای املاک تهران انجام می شود تا اختلاف ارتفاع بین ملک و کوچه و خیابان های اطراف معلوم گردد. به عبارت دیگر با تهیه این نقشه، شیب ملک با محدوده اطراف آن معلوم می شود و این نقشه ممکن است از طرف …

توضیحات بیشتر »