خانه / نقشه کادر

نقشه کادر

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری به این صورت می باشد که مالک برای تهیه نقشه یو تی ام کادر جهت رفع ابهام مرزهای ملک خود می تواند به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کند تا کارشناس نقشه یو تی ام ملک را تهیه کند. …

توضیحات بیشتر »

نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز ملک

نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز ملک

نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز ملک برای تفاوت هایی که ممکن است بین مساحت درج شده در سند و مساحت وضع موجود ملک به وجود بیاید تهیه می شود و نقشه بلوکی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود زیرا این افراد هم تجربه و …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک ممکن است پس از پایان ساخت و ساز دستور آن از طرف اداره ثبت اسناد داده شود زمانی که ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد سندی ملک مغایرت داشته باشند در این صورت می بایست نقشه ای شامل …

توضیحات بیشتر »

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز زمانی نیاز به تهیه آن می شود که ابعاد سند و ابعاد وضع موجود زمین تطابق نداشته باشد و این مشکل در واقع زمانی به وجود مییابد که پیاده سازی درست صورت نگرفته باشد و در واقع هنگام تثبیت عرصه این مشکل پدید …

توضیحات بیشتر »