خانه / سند خوانی

سند خوانی

سند خوانی توسط کارشناس رسمی دادگستری و تهیه نقشه

سند خوانی توسط کارشناس رسمی دادگستری و تهیه نقشه

سند خوانی توسط کارشناس رسمی دادگستری و تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمانی لازم است تهیه شود که حدود اربعه ملک معلوم نباشد و مالک قصد اخذ سند تک برگ برای ملک خود را داشته باشد و برای انجام این عملیات کارشناس از اسناد ثبتی ملک بهره …

توضیحات بیشتر »