خانه / سند تک برگ ماده 147

سند تک برگ ماده 147

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی به عبارت دیگر ماده ۱۴۷ که برای املاک و اراضی فاقد سند رسمی میباشد. اراضی و املاکی که مشمول این قانون باشند میتوانند ابتدا در خواست خود را در اداره ثبت اسناد اعلام کنند و سپس لازم است مدارکی تهیه گردد که یکی از …

توضیحات بیشتر »