خانه / سند تک برگ ماده 147

سند تک برگ ماده 147

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند برای مشخص شدن وضعیت ثبتی اراضی می باشد تا مشخص شود به این اراضی سند تعلق میگیرد یاخیر.برای انجام تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی یک سری مدارک مورد نیازاست که این مدارک شامل ۱٫اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی. ۲٫کپی ازسند مالکیت …

توضیحات بیشتر »

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند با این هدف وضع گردید که افرادی که موفق به اخذ سند مالکیت رسمی از اداره ثبت اسناد نشده اند بتوانند بهره برداری از این قانون سند مالکیت برای ملک خود اخذ نمایند. در نتیجه با توجه به این قانون مالکین موظف به تهیه …

توضیحات بیشتر »

تعیین تکلیف ملک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف ملک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف ملک فاقد سند مالکیت به این منظور انجام می شود تا بتوان برای این املاک سند مالکیت اخذ نمود در واقع طبق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ املاک و اراضی فاقد سند مالکیت رسمی می توانند سند مالکیت برای ملک خود اخذ کنند برای اخذ سند مالکیت لازم است …

توضیحات بیشتر »

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای املاک و اراضی می باشد که توسط دولت گرفته شده اند و دولت آن ها را اراضی ملی به حساب آورده است. اراضی ملی به زمین هایی گفته میشود که در آن سابقه احیا و کشاورزی وجود ندارد و زمین شکل اولیه و طبیعی …

توضیحات بیشتر »

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ می باشد و با استفاده از این ماده میتوان سند مالکیت رسمی برای ملکی که سند رسمی ندارد اخذ نمود و برای این که بتوان سند رسمی برای اینگونه املاک اخذ کرد می بایست مدارکی از جمله نقشه یو تی …

توضیحات بیشتر »

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی به عبارت دیگر ماده ۱۴۷ که برای املاک و اراضی فاقد سند رسمی میباشد. اراضی و املاکی که مشمول این قانون باشند میتوانند ابتدا در خواست خود را در اداره ثبت اسناد اعلام کنند و سپس لازم است مدارکی تهیه گردد که یکی از …

توضیحات بیشتر »