خانه / رها سازی ملک

رها سازی ملک

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی امور ثبتی در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که مساحت وضع موجود ملک بزرگتر از مساحت سندی باشد. زمانی که مالکی بخواهد در ملک خود ساخت و سازی انجام دهد باید برای انجام اینکار جواز ساخت داشته باشد و برای اخذ جواز ساخت …

توضیحات بیشتر »