خانه / حل اختلافات ملکی

حل اختلافات ملکی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با تهیه نقشه یو تی ام و تفسیر عکس های هوایی انجام می شود در واقع برای بسیاری از اختلافات ملکی که بر سر حدود مرزهای ملک بین دو ملک مجاور به وجود می آید با تهیه نقشه …

توضیحات بیشتر »