خانه / جانمایی پارکینگ

جانمایی پارکینگ

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت بهترین افراد برای انجام این کار هستند زیرا هم تخصص و هم تجربه ی لازم برای انجام اینکار را دارند و مهر و امضای آن …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام میگیرد زیرا وی در این کار تخصص دارد در واقع در صورتی که تفاوت بین ابعاد و مساحت وضع موجود و سند ملک مشاهده شود بایستی این نقشه تهیه گردد و درنهایت پس …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران با این هدف انجام می شود که پارکینگ های سالم و مزاحم مشخص شود و در نهایت تعداد پارکینگ ها تعیین شود و زمانی که وضع موجود ملک با نقشه معماری ملک مغایرت داشته باشد.شهرداری به مالک دستور تهیه نقشه معماری منطبق …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری انجام می شود در واقع در صورتی که وضع موجود ملک با نقشه معماری هم خوانی نداشته باشد در آن صورت زمانی که می بایست تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد انجام شود مالک موظف به تهیه نقشه جانمایی پارکینگ …

توضیحات بیشتر »