خانه / جانمایی ملک

جانمایی ملک

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن می باشد و زمانی لازم است این عملیات انجام شود که ابعاد و آدرس ثبتی ملک بر روی زمین نا معلوم باشد و برای انجام این عملیات تخصصی مراجعه به یک متخصصی که به اسناد و مدارک ثبتی لازم و …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه

انجام جانمایی دقیق ملک برای دادگاه حتما باید توسط یک فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری انجام شود و زمانی لازم است جانمایی ملک برای مشخص شدن حدود اربعه ملک انجام شود که حدود و مرز ملک معلوم نباشد و همین امر باعث شود اختلافاتی به وجود بیاید در نتیجه …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک به منظور تثبیت حدود مرزهای ملک انجام می شود در واقع برای جلوگیری از تجاوز املاک مجاور به حدود ملک باید حدود مرز های ملک تثبیت شود و برای انجام این کار باید موقعیت دقیق ملک با انجام جانمایی پلاک …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص میشود و با تهیه نقشه یو تی ام می توان برای ملک سند تک برگ اخذ نمود . انجام جانمایی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک که به منظور اخذ جواز ساخت از شهرداری در خواست می شود و جواز ساخت به منظور انجام ساخت و ساز قانونی از جانب شهر داری اخذ میگردد و بدون اخذ این جواز روند قانونی ساخت و ساز طی نمیشود و نقشه مصوب …

توضیحات بیشتر »