خانه / تعیین ادرس ملک

تعیین ادرس ملک

پیدا کردن املاک گمشده با توجه به پلاک ثبتی

پیدا کردن املاک گمشده با توجه به پلاک ثبتی

پیدا کردن املاک گمشده با توجه به پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد در واقع در صورتی که ملکی به مدت طولانی رها شده باشد گمشده به شمار خواهد رفت و برای یافتن آدرس آن لازم است عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و در نتیجه …

توضیحات بیشتر »

پیدا کردن املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام

پیدا کردن املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام

پیدا کردن املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید ممکن است به دلایلی آدرس ملک قدیمی برای مالک آن ملک نا معلوم شود در این صورت است که لازم است عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام شود این عملیات با استفاده از …

توضیحات بیشتر »

پیدا کردن املاک گمشده با اسناد و مدارک موجود

پیدا کردن املاک گمشده با اسناد و مدارک موجود

پیدا کردن املاک گمشده با اسناد و مدارک موجود توسط یک فرد متخصص قابل انجام می باشد در واقع کارشناس رسمی دادگستری صلاحیت کافی برای یافتن آدرس دقیق ملک گمشده را دارد و میتواند با بررسی اسناد و مدارک موجود و ثبتی ملک اینکار را انجام دهد به عملیاتی که …

توضیحات بیشتر »

پیدا کردن املاک گمشده و تعیین مرزها

پیدا کردن املاک گمشده و تعیین مرزها

پیدا کردن املاک گمشده و تعیین مرزها تنها از عهده یک فرد متخصص بر می آید در واقع املاک گمشده آدرس مشخص و معلومی ندارد و برای این که بتوان آدرس این املاک را معلوم نمود لازم است عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و برای انجام این عملیات مراجعه …

توضیحات بیشتر »

پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و برای پیدا کردن آدرس ملک گمشده لازم است که اسناد قدیمی و اسناد ثبتی بررسی شوند و سپس با جانمایی نقشه ثبتی بر روی زمین حد و مرز ملک و موقعیت …

توضیحات بیشتر »

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی از طریق پلاک ثبتی ملک انجام می شود در واقع با استفاده از پلاک ثبتی درج شده در اسناد قدیمی و انجام جانمایی پلاک ثبتی می توان آدرس دقیق ملک را پیدا کرد و برای انجام اینکار میتوان به کارشناس رسمی دادگستری …

توضیحات بیشتر »

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس  با استفاده از اسناد قدیمی و با استخراج اسناد ثبتی انجام میشود و کارشناس رسمی دادگستری متخصصی است که میتواند با استفاده از اسناد ثبتی موقعیت ملک را تشخیص دهد و سپس نقشه یو تی ام آن را تهیه نماید تا …

توضیحات بیشتر »

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک به منظور تعیین موقعیت برای املاکی که موقعیت نا مشخص دارند و فقط پلاک ثبتی و سند قدیمی از آنها موجود می باشد انجام میشود برای اینکه مالک بتواند موقعیت و آدرس دقیق ملک را پیدا کند باید به کارشناس …

توضیحات بیشتر »