خانه / تصحیح سند تک برگی

تصحیح سند تک برگی

تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین

تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین

تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین به منظور اصلاح ایرادات و مشکلات سند تک برگ انجام می شود که عمده این مشکلات در مساحت درج شده در سند یا ابعاد حدود اربعه سند است که با انجام نقشه برداری مجدد زمین و تهیه نقشه یو تی ام …

توضیحات بیشتر »

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ املاک در صورتی که مساحت ملک با مساحت ثبتی و سندی متفاوت باشد لازم می شود. تصحیح سند با مراجعه به اداره ثبت اسناد انجام می شود. اداره ثبت اسناد به منظور تصحیح سند مدارکی را از مالک درخواست خواهد کرد …

توضیحات بیشتر »

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی که تخصص و تجربه در این زمینه دارد و می تواند این کار را با دقت بالا انجام دهد، صورت می گیرد. در واقع اگر حدود و مساحت وضع موجود ملک با سند ملک تطابق نداشته باشد در این صورت میبایست تصحیح سند …

توضیحات بیشتر »

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM وضع موجود ملک و سپس تهیه یک نقشه که شامل ابعاد و مساحت وضع موجود ملک و ابعاد و مساحت سندی ملک انجام می گیرد که در نهایت مشخص شود مغایرت بین مساحت ها به چه نحوی است. در واقع در …

توضیحات بیشتر »

تصحیح سند تک برگی _ کارشناس رسمی دادگستری

تصحیح سند تک برگی _ کارشناس رسمی دادگستری

تصحیح سند تک برگی _ کارشناس رسمی دادگستری به این منظور انجام می شود که اگر طول و عرض و مساحت واقعی یک ملک از ابعاد و مساحت سندی بزرگتر یا کوچک تر باشد, قبل از اقدام به اخذ سند تک برگی باید با تجهیزات نقشه برداری توسط کارشناسان رسمی …

توضیحات بیشتر »