خانه / تامین دلیل

تامین دلیل

تهیه تامین دلیل جهت زیر کشت بودن یا نبودن زمین

تهیه تامین دلیل جهت زیر کشت بودن یا نبودن زمین

تهیه تامین دلیل جهت زیر کشت بودن یا نبودن زمین تا در نتیجه ملی نبودن اراضی اثبات گردد و برای این که بتوان به زیر کشت بودن و یا نبودن اراضی پی برد لازم است تفسیر عکس هوایی انجام شود و با بررسی سابقه احیا در اراضی در نتیجه نوع …

توضیحات بیشتر »

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن است در واقع برخی اوقات لازم است برای حل اختلافات ملکی مدارکی به عنوان تامین دلیل فراهم شود و مهر و امضا شده به مراجع قضایی ارائه گردد تا در نتیجه اختلافات حل گردد و از جمله اختلافات …

توضیحات بیشتر »