خانه / ارزیابی ملک

ارزیابی ملک

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی انجام می گیرد تا در نتیجه این امور انجام شوند. این فرد متخصص در کلیه این امور می باشد. هدف از  ارزیابی ملک به دست آمدن قیمت واقعی و دقیق ملک می باشد همچنین هدف از پیش تفکیک آپارتمان به دست آمدن مساحت دقیق و …

توضیحات بیشتر »

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و ازجمله عواملی که در قیمت گذاری ملک موثر میباشد موقعیت محلی،عمربنا، دسترسی ملک،نوع مصالح استفاده شده تعداد واحد ها و همچنین طبقات آپارتمان کیفیت مشاعات و…است و داشتن پارکینگ و انباری می تواند در نحوه …

توضیحات بیشتر »