خانه / ارزیابی ملک

ارزیابی ملک

انجام ارزیابی ملک و تعیین قیمت برای ملک

انجام ارزیابی ملک و تعیین قیمت برای ملک

انجام ارزیابی ملک و تعیین قیمت برای ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با دقت بالایی انجام می شود در واقع ارزیابی ملک به این معنی می باشد که طبق شرایط و موقعیت ملک و یک سری موارد ارزش و قیمت ملک مشخص شود از عواملی …

توضیحات بیشتر »

انجام ارزیابی قیمت به روز ملک در تهران

انجام ارزیابی قیمت به روز ملک در تهران

انجام ارزیابی قیمت به روز ملک در تهران بر اساس عوامل مختلفی صورت می گیرد و ارزیابی ملک توسط یک فرد متخصص و مورد اعتمادی همانند کارشناس رسمی دادگستری بایستی انجام شود تا در نتیجه قیمت دقیق ملک حاصل شود این متخصص برای انجام ارزیابی ملک عواملی را همچون مساحت، …

توضیحات بیشتر »

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان-کارشناس رسمی انجام می گیرد تا در نتیجه این امور انجام شوند. این فرد متخصص در کلیه این امور می باشد. هدف از  ارزیابی ملک به دست آمدن قیمت واقعی و دقیق ملک می باشد همچنین هدف از پیش تفکیک آپارتمان به دست آمدن مساحت دقیق و …

توضیحات بیشتر »

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و ازجمله عواملی که در قیمت گذاری ملک موثر میباشد موقعیت محلی،عمربنا، دسترسی ملک،نوع مصالح استفاده شده تعداد واحد ها و همچنین طبقات آپارتمان کیفیت مشاعات و…است و داشتن پارکینگ و انباری می تواند در نحوه …

توضیحات بیشتر »