خانه / اجرای بر و کف

اجرای بر و کف

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس با این هدف انجام می شود تا گود برداری به صورت اصولی انجام شود. برای اجرای بر و کف لازم است نقشه یو تی ام ارتفاعی برای عرصه ملک تهیه گردد. تهیه این نقشه از عهده فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری …

توضیحات بیشتر »

تعیین هزینه اجرای بر و کف ملک

تعیین هزینه اجرای بر و کف ملک

تعیین هزینه اجرای بر و کف ملک می توان به متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و یا امور ثبتی سپرد. اجرای بر و کف یکی از مراحل آغازی ساخت و ساز بنا در ملک می باشد که همان گود برداری می باشد و برای اجرای بر و …

توضیحات بیشتر »

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت با تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ممکن میشود و با تهیه این نقشه اختلاف ارتفاع بین ملک و گذر ها به دست می آید و در نتیجه اخذ جواز ساخت با ارائه این نقشه ممکن خواهد بود و همچنین گود برداری …

توضیحات بیشتر »

کنترل بر و کف املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری

کنترل بر و کف املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری

کنترل بر و کف املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد کنترل بر و کف به معنای کنترل گود برداری میباشد و با کنترل بر و کف میزان گودبرداری معلوم می گردد. برای کنترل بر و کف میبایست به این متخصص مراجعه کرد تا وی نقشه ای با …

توضیحات بیشتر »

نحوه اجرای بر و کف_کارشناس رسمی دادگستری

نحوه اجرای بر و کف_کارشناس رسمی دادگستری

نحوه اجرای بر و کف_کارشناس رسمی دادگستری به این صورت می باشد که اندازه پخ بعد از اجرا با اندازه پخ در سند باید متفاوت باشد و در واقع اندازه این تفاوت به اندازه درز انقطاع بستگی دارد و مالک یا سازنده باید حتما به این موضوع توجه داشته باشد …

توضیحات بیشتر »

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک از جمله عملیات هایی است که در حین ساخت ساختمان انجام میشود و با انجام این مرحله مواردی همچون عقت نشینی ملک و میزان آن، اصلاحیات زمین، ارتفاع زمین با گذر های اطراف آن و همچنین ابعاد بنا در آن معلوم …

توضیحات بیشتر »