خانه / اجرای بر و کف

اجرای بر و کف

اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی یکی از مراحلی می باشد که باید برای ملکی که قرار است در آن بنایی ساخته شود،انجام شود در اصل در این مرحله میزان اصلاحیات زمین، عقب نشینی ساختمان،ا بعاد ساختمان جدید مشخص می شود. اجرای بر و کف-کارشناس رسمی دادگستری امور …

توضیحات بیشتر »

اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس رسمی

اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس رسمی

اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس رسمی به این صورت می باشدکه اندازه پخ بعد از اجرا با اندازه پخ درسند باید متفاوت باشد و در واقع اندازه این تفاوت به اندازه درز انقطاع بستگی دارد و مالک یا سازنده بایدحتما به این موضوع توجه داشته باشد زیرا وقتی …

توضیحات بیشتر »

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس با این هدف انجام می شود تا گود برداری به صورت اصولی انجام شود. برای اجرای بر و کف لازم است نقشه یو تی ام ارتفاعی برای عرصه ملک تهیه گردد. تهیه این نقشه از عهده فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری …

توضیحات بیشتر »

تعیین هزینه اجرای بر و کف ملک

تعیین هزینه اجرای بر و کف ملک

تعیین هزینه اجرای بر و کف ملک می توان به متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و یا امور ثبتی سپرد. اجرای بر و کف یکی از مراحل آغازی ساخت و ساز بنا در ملک می باشد که همان گود برداری می باشد و برای اجرای بر و …

توضیحات بیشتر »

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت با تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ممکن میشود و با تهیه این نقشه اختلاف ارتفاع بین ملک و گذر ها به دست می آید و در نتیجه اخذ جواز ساخت با ارائه این نقشه ممکن خواهد بود و همچنین گود برداری …

توضیحات بیشتر »

کنترل بر و کف املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری

کنترل بر و کف املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری

کنترل بر و کف املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد کنترل بر و کف به معنای کنترل گود برداری میباشد و با کنترل بر و کف میزان گودبرداری معلوم می گردد. برای کنترل بر و کف میبایست به این متخصص مراجعه کرد تا وی نقشه ای با …

توضیحات بیشتر »

نحوه اجرای بر و کف_کارشناس رسمی دادگستری

نحوه اجرای بر و کف_کارشناس رسمی دادگستری

نحوه اجرای بر و کف_کارشناس رسمی دادگستری به این صورت می باشد که اندازه پخ بعد از اجرا با اندازه پخ در سند باید متفاوت باشد و در واقع اندازه این تفاوت به اندازه درز انقطاع بستگی دارد و مالک یا سازنده باید حتما به این موضوع توجه داشته باشد …

توضیحات بیشتر »

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک

اجرای بر و کف برای ساخت و ساز ملک از جمله عملیات هایی است که در حین ساخت ساختمان انجام میشود و با انجام این مرحله مواردی همچون عقت نشینی ملک و میزان آن، اصلاحیات زمین، ارتفاع زمین با گذر های اطراف آن و همچنین ابعاد بنا در آن معلوم …

توضیحات بیشتر »