هزینه میخ کوبی زمین

 

هزینه میخ کوبی زمین

قبل از انجام هر ساخت و سازی نیاز است که چهارگوشه ملک بر روی زمین تثبیت گردد تا بنا بر روی حدود دقیق و مشخص ملک ساخته شود تا تجاوز به حدود املاک مجاور رخ ندهد. برای اینکه چهارگوشه ملک بر روی زمین تثبیت شوند لازم است میخکوبی انجام شود. در صورتی که میخ کوبی غیر اصولی و با دقت پایین انجام شود نتیجه آن بعد از ساخت و ساز معلوم می گردد و مالک دچار مشکلات حقوقی خواهد شد و در نتیجه ملزم به تهیه نقشه کادر خواهد شد که تهیه آن پیچیده و دشوار است. پس میخ کوبی را به یک متخصص مانند کارشاس رسمی دادگستری بسپارید. و هزینه میخ کوبی زمین به طور دقیق از این متخصصین بپرسید.

نحوه میخکوبی چهار گوشه ملک به شرایط ملک بستگی دارد. در صورتی که ملک در منطقه ای قرار گرفته باشد که املاک مجاور دارای دیوارکشی باشند در این صورت با استفاده از موقعیت ثبت شده املاک مجاور پیاده سازی ممکن می شود. اما اگر که ملک در منطقه ای که در آن قرار گرفته است ساخت و ساز انجام نشده باشد در این صورت بایستی ابتدا گوشه های ثبتی ملک بر روی زمین جانمایی شود.

پیاده سازی و میخ کوبی ملک

پیاده سازی  و میخ کوبی گوشه های ملک بدون مختصات یو تی ام ممکن نمی باشد. اگر مالک این مختصات را در اختیار داشته باشد. این عملیات کمترین زمان انجام می شود. هزینه میخ کوبی زمین بر زمین بر طبق تعرفه و بر اساس گوشه های زمین محاسبه می شود. در صورتی که مالک مختصات یو تی ام و موقعیت ملک را نداند در نتیجه لازم است استخراج این مختصات با روش های تخصصی انجام شود. برای انجام میخ کوبی زمین می توان به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود.

چه زمانی لازم است پیاده کردن چهارگوشه زمین یا ملک انجام شود؟

به طور کلی یکی از این مواقع که در نتیجه لازم است پیاده سازی و چهار میخ کردن زمین انجام شود. وقتی است که مرز های ملک با گذر زمان به هم بریزد. در نتیجه همین امر سبب بروز اختلافاتی می شود. همچنین برای انجام پروژه های عمرانی لازم است که تعیین محل نقاط بر روی زمین معلوم شود. از جمله مواقع دیگری که انجام میخ کوبی زمین لازم و ضروری است زمانی است که ملک گمشده است.

در واقع برخی از املاک حدود اربعه و موقعیت مشخصی ندارند. در این مواقع با استفاده از اسناد قدیمی و ثبتی ملک انجام میخ کوبی ملک ممکن می باشد. از دیگر مواقعی که لازم است میخ کوبی زمین انجام شود زمانی است که حدود املاک مجاور به هم بریزد و اختلافاتی به وجود آید. در نتیجه بعد از جانمایی پلاک ثبتی میخ کوبی چهار گوشه ملک انجام می شود. این مورد برای اراضی کشاورزی کاربرد بیشتری دارد.

نقشه یو تی ام چه کاربرد هایی دارد؟

نقشه یو تی ام از جانب ادارات و سازمان های مختلف در خواست می شود و کاربرد های بسیاری دارد. از جمله مهم ترین کاربرد های نقشه یو تی ام شامل موارد زیر است:

  • نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگی
  • نقشه یو تی ام برای تصحیح سند ملک
  • نقشه یو تی ام برای اخذ جواز ساخت
  • نقشه یو تی ام تشخیص اراضی ملی از اراضی احیا شده

تهیه نقشه یو تی ام اراضی ملی

اراضی ملی به دولت تعلق دارد. با ملی اعلام شدن اراضی لازم است مدارکی را به عنوان تامین دلیل تهیه و ارائه نمود. در حقیقت ممکن است به اشتباه اراضی برخی از افراد ملی اعلام گردد. اراضی ملی به زمینی گفته می شود که شکل طبیعی خود را حفظ نموده است و سابقه احیا در آن وجود ندارد. در نتیجه با اثبات وجود سابقه احیا در اراضی می توان اراضی را حفظ نمود.

در این مواقع لازم است تفسیر عکس هوایی انجام شود و گزارش تفسیر عکس هوایی ارائه شود. همچنین لازم است تهیه نقشه یو تی ام زمین و املاک زراعی انجام شود.

برای انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه نقشه یو تی ام می توان به کارشناس رسمی دادگستری که در این امر متخصص است و مهر و امضای معتبری دارد مراجعه نمود. این متخصص ابتدا عکس هوایی را تهیه خواهد کرد. در ادامه تفسیر و بررسی عکس هوایی انجام می شود. سپس سابقه احیا در اراضی بررسی می شود. بعد از اثبات وجود سابقه احیا سپس گزارش تفسیر عکس هوایی تهیه می شود. این گزارش با مهر و امضای کارشناس اعتبار لازم را کسب می کند. در ادامه نقشه یو تی ام تهیه می شود. برای تهیه این نقشه از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده می شود. بعد از برداشت زمینی ترسیم دفتری انجام می شود و نقشه یو تی ام قابل ارائه خواهد بود.

تهیه نقشه یو تی ام مسطحاتی و ارتفاعی

نقشه یو تی ام امروزه از جانب ادارات مختلف در خواست می شود. نقشه یو تی امی که ادارات در خواست میکنند نقشه یو تی ام مسطحاتی می باشد. اما در برخی مواقع ممکن است نقشه یو تی ام ارتفاعی که نقشه ای سه بعدی است در خواست شود.

پیش از آغاز ساخت و ساز معمولا شهرداری مدارکی را در خواست خواهد کرد. اخیرا برای پی بردن به اختلاف ارتفاع بین ملک و گذر ها نقشه یو تی ام ارتفاعی را در خواست خواهد کرد. برای تهیه این نقشه می بایست به یک فرد متخصص مراجعه کرد کارشناس رسمی دادگستری متخصصی است که با بالاترین دقت این نقشه را تهیه می کند.

کارشناس در ابتدا برای تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی ابتدا با استفاده از جی پی اس دو یا سه فرکانسه برداشت مختصات را انجام خواهد داد. سپس با اتمام برداشت مختصات دو بعدی کنج ها متخصص نقاط ارتفاعی را از سطح ملک و همچنین گذر ها  و املاک اطراف برداشت خواهد کرد.

با اتمام برداشت زمینی ترسیم نقشه یو تی ام انجام می شود. در ادامه منحنی میزان نیز برای نمایش شیب زمین ترسیم می شود. این نقشه در نهایت چاپ و مهر و امضا شده قابل ارائه به شهرداری خواهد بود این نقشه همچنین کاربرد دیگری نیز دارد. و برای انجام عملیات گود برداری یه صورت اصولی از آن استفاده می شود.

میخ کوبی اراضی کشاورزی

در صورتی که در منطقه ملک شما، اولین اراضی که میخ کوبی می شود. و همچنین برایش سند تک برگ اخذ می شود. جای نگرانی برای تداخل به وجود آمدن با اراضی مجاور اراضیتان نمی باشد. زیرا املاک اطراف ملک شما تثبیت نشده اند. در نتیجه نمی توانند مشکلی برایتان به وجود بیاورند.

بنابراین در صورتی که مالک زمین کشاورزی هستید. نفر اول بودن در اخذ سند تک برگ و میخ کوبی زمین امری مهم خواهد بود. در نتیجه همسایگان حدود اراضیشان را با شما تطابق خواهند داد. برای اخذ سند تک برگ برای اراضی زراعی لازم است نقشه یو تی ام از اراضی تهیه شود. و میخ کوبی اراضی به صورت اصولی انجام شود. بنابراین به جهت انجام میخ کوبی و تهیه نقشه یو تی ام مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی ضروری خواهد بود. این متخصص به جهت انجام میخ کوبی زمین ابتدا جانمایی پلاک ثبتی را انجام خواهد داد.

در واقع حدود اربعه اراضی به دلیل وسعت بالا معلوم نمی باشد. برای معلوم نمودن این حدود لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. این عملیات با استفاده از اسناد و مدارک قدیمی و ثبتی ملک انجام می شود. با جانمایی نقشه ثبتی ملک بر روی زمین حدود ثبتی ملک معلوم می شود. در ادامه نقشه یو تی ام ملک تهیه می شود. در مرحله آخر با معلوم شدن مختصات یوتی ام کنج ها و شکستگی ها در ادامه میخ کوبی زمین انجام می شود. با استفاده از نقشه یو تی ام امکان اخذ سند تک برگ برای اراضی نیز وجود خواهد داشت. هزینه میخ کوبی زمین بر طبق تعرفه معلوم می شود.

هزینه میخ کوبی زمین

کاربرد نقشه یو تی ام در اداره ثبت اسناد

با مراجعه به اداره ثبت اسناد برای انجام امور ثبتی ملک مدارک حقوقی و فنی درخواست می شود. در واقع اداره ثبت اسناد برای تصحیح سند ملک، برای تبدیل سند قدیمی به سند تک برگی و همچنین به جهت صدور سند برای ملک قولنامه ای بر طبق ماده 147 نقشه یو تی ام را در خواست می کند.

با تهیه نقشه یو تی ام اطلاعات دقیق فنی ملک معلوم می شود. از جمله این اطلاعات مساحت، ابعاد و موقعیت دقیق ملک می باشد.

به عنوان مثال از آنجایی که سند قدیمی معایب بسیاری دارد با مراجعه به اداره ثبت اسناد برای تعویض سند قدیمی ملک به سند تک برگی لازم است مدارکی را تهیه نمود و به اداره ثبت اسناد ارائه نمود. از جمله مدارکی که اداره ثبت اسناد در خواست می کند نقشه یو تی ام است. در حقیقت اسناد قدیمی حاوی اطلاعات فنی ملک  نمی باشد. برای اینکه بتوان نقشه یو تی ام را تهیه نمود لازم است به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود.

تهیه نقشه یو تی ام زمین و املاک زراعی

نقشه یو تی ام نقشه ای با دقت بالا می باشد. تهیه نقشه یو تی ام زمین و املاک زراعی به مجموعه ای از عوارض و املاک گفته می شود که با مختصات منحصر به فرد خود این سیستم نمایش داده می شود.

تهیه نقشه یو تی ام املاک و زمین زراعی امروزه در سازمان ثبت اسناد و املاک اهمیت بالایی دارد. زیرا در این سیستم امکان خطا و اشتباه نزدیک به صفر است.

یو تی ام مخفف شده عبارت universal transversemercator است که به معنی موقعیت دقیق بر روی کره زمین است. به این معناست که هر ملک  دارای موقعیت منحصر به فردی روی کره زمین است. یعنی هر ملک دارای مختصات است تا بتوان آن ها را بر روی کره زمین ثابت کرد. این امر امروزه بر سازمان ثبت اسناد مورد استفاده است. و یعنی برای گرفتن سند برای ملک خود باید نقشه یو تی ام ملک خود را تهیه کرده و بعد از آن تشکیل پرونده دهید تا سند تک برگی برای ملک صادر گردد.

نقشه یو تی ام دقیقا همان چیزی است که برای سند لازم است. زیرا سازمان ثبت دقیقا مختصات چهارگوشه ملک را می خواهد تا از ثابت شدن آن در نقشه جهانی یو تی ام اطمینان پیدا کند. در سند های تک برگی هم مختصات چهارگوشه ملک هم موقعیت ملک در نقشه یو تی ام در قسمت پایین سند درج می شود. پس این امر مزایایی دارد زیرا امکان ادعای مالکیت دیگری برای این مختصات از بین می رود و امکان چند سند صادر شدن برای ملک از بین می رود.

میخ کوبی زمین به چند روش انجام می شود؟

  • میخ کوبی زمین با معلوم بودن مختصات یو تی ام: در واقع میخ کوبی زمین بدون مختصات یو تی ام ممکن نمی باشد. در صورتی که مالک این مختصات را در اختیار کارشناس قرار دهد در کمترین زمان میخ کوبی زمین انجام می شود.
  • میخ کوبی زمین با معلوم بودن حدود اربعه: در صورتی که مالک مختصات یو تی ام کنج های ملک را در اختیار نداشته باشد لازم است نقشه یو تی ام ملک تهیه شود. با معلوم بودن حدود اربعه ملک نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام با دقت بالا توسط کارشناس انجام می شود. و میخ کوبی زمین به صورت اصولی انجام می شود.
  • میخ کوبی زمین برای املاک فاقد دیوار کشی: به طور کلی برای میخ کوبی املاکی که حدود و موقعیت معلومی ندارد. ابتدا لازم است حدود ثبتی ملک معلوم شود. مشخص شدن این حدود با جانمایی پلاک ثبتی ممکن می باشد. برای انجام این عملیات ابتدا اسناد و مدارک ثبتی ملک استخراج می شود. با جانمایی نقشه ثبتی حدود ثبتی ملک معلوم می شود. و سپس نقشه یو تی ام تهیه می شود. با معلوم شدن مختصات یو تی ام کنج ها در ادامه میخ کوبی زمین انجام می شود.

میخ کوبی زمین را به چه کسی بسپاریم؟

انجام میخ کوبی زمین امری مهم است. و برای اینکه در آینده مشکلات حقوقی برای مالک به وجود نیاید. لازم است انجام این عملیات به فرد دارای صلاحیت سپرده شود. برای انجام میخ کوبی زمین و تعیین هزینه میخ کوبی زمین به صورت دقیق و اصولی می توان به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود. این متخصص برای انجام میخ کوبی زمین از تجهیزات نقشه برداری دقیق استفاده خواهد کرد. همچنین دقت لازم را برای جلوگیری از تعارض به حدود اراضی مجاور انجام خواهد داد.

میخ کوبی زمین را به چه کسی بسپاریم؟

میخ کوبی زمین را به چه کسی بسپاریم؟

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد رأی: 0

امتیاز نداده اید؟! اولین نفر باشید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما