تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک که به منظور اخذ جواز ساخت از شهرداری در خواست می شود. جواز ساخت به منظور انجام ساخت و ساز قانونی از جانب شهر داری اخذ می گردد. و بدون اخذ این جواز روند قانونی ساخت و ساز طی نمی شود. و نقشه مصوب شهرداری نقشه های با دقت بالا و فرمت مورد نظر این اداره یعنی دو هزارم می باشد.

شهرداری برای اخذ جواز ساخت مدارکی را از جمله نقشه دو خطی را ممکن است. از مالکین در خواست نماید. زمانی این نقشه در خواست می گردد. که ابعاد و مساحت سند با ابعاد و مساحت وضع موجود مغایرت و تفاوت داشته باشند. در اینصورت باید نقشه ای برای بررسی این مغایرت تهیه گردد. تا معلوم گردد ابعاد و مساحت سند و وضع موجود تطابق دارند و یا ابعاد و مساحت وضع موجود و سند منطبق نمی باشند. در صورتی که مشکل مغایرت احتمالی قبل از ساخت و ساز حل نشود. بعد از ساخت و ساز ملک مشکلات حقوقی برای مالکین پیش می آید. و حل آن ملزم به تهیه نقشه کادر خواهد شد. که بسیار زمانبر و پیچیده می باشد.

تهیه نقشه دو خطی را حتما به یک متخصص بسپارید. تا این مورد با دقت بالایی مورد بررسی قرار بگیرد. کارشناس رسمی دادگستری تخصص تهیه این نقشه را دارد. وی ابتدا با استفاده از جی پی اس دو فرکانسه براشت وضع موجود ملک را انجام می دهد. و نقشه یو تی ام را با توجه به مختصات براشت شده ترسیم می گردد. سپس ابعاد و مساحت به دست آمده با ابعاد و مساحت سندی بر روی یک نقشه جانمایی می گردد. این نقشه چاپ و مهر و امضا می شود. و در صورتی که تطابق تشخیص داده شد. این نقشه به شهرداری ارائه می گردد. در صورتی که عدم تطابق تشخیص داده شود. در این صورت ابتدا مغایرت حل می شود. و بعد اخذ جواز ساخت با ارائه نقشه ممکن خواهد بود.

جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی یک روشی تخصصی است. از طریق جانمایی پلاک ثبتی می توان موقعیت دقیق ملک و زمین افراد را معلوم نمود. انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک با استفاده از اسناد موجود همچون سند رسمی، بنچاق، قولنامه ، سند مادر و تطبیق اسناد با نقشه های ثبتی انجام می شود. برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک مراجعه به فردی متخصص همچون کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی ضروری می باشد. در صورتی که حدود اربعه ملک بر روی زمین نا معلوم باشد. و یا ملک گمشده باشد. و یا اختلافاتی بر سر حدود و مرز های ملک به وجود آید انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک ضروری خواهد بود.

ملک گمشده

ممکن است فردی به دلیل مهاجرت بعد از سال ها قصد یافتن ملک قدیمی خود را داشته باشد. و از آن ملک یک سند در اختیار داشته باشد. با توجه به تغییرات رخ داده در املاک منطقه معلوم شده آدرس ملک گمشده مشکل خواهد بود. برای اینکه بتوان آدرس ملک گمشده را پیدا کرد. انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک ضروری است. در واقع اسناد قدیمی حاوی اطلاعات مرز ها و حدود ملک نیست و برای یافتن آدرس ملک جانمایی پلاک ثبتی ملک ضروری می باشد. انجام این عملیات را می توان به فردی متخصص همچون کارشناس رسمی دادگستری که به بانک اطلاعات ثبتی دسترسی دارد سپرد.

کارشناس برای انجام این عملیات اسناد قدیمی و ثبتی ملک را جمع آوری خواهد کرد. وی با جمع آوری سند دفترچه ای، بنچاق، قولنامه و .. در ادامه اسناد ثبتی را با توجه به پلاک ثبتی ملک استخراج خواهد کرد. سپس بررسی های لازم بر روی اسناد ثبتی و نقشه ثبتی انجام می شود و با یافتن قطعه ثبتی بر روی نقشه ثبتی آدرس ملک معلوم می شود. در ادامه با جانمایی نقشه ثبتی بر روی زمین حدود اربعه ملک مشخص می شود.

سپس نقشه یو تی ام را نیز کارشناس می تواند تهیه نماید این متخصص برای تهیه این نقشه از جی پی اس دو یا سه فرکانسه بهره خواهد برد. با برداشت دقیق زمینی و کسب اطلاعات از اراضی در ادامه ترسیم نقشه یو تی ام انجام می شود. برای ترسیم زمینی از اتوکد استفاده می شود.  سپس این نقشه مهر و امضا می شود و قابل ارائه به اداره ثبت اسناد خواهد بود و می توان با استفاده از آن سند تک برگ اخذ نمود.

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگی ملک

امروزه سندی که برای املاک صادر می شود از نوع تک برگی می باشد. در واقع سند تک برگ برای املاک صادر می شود. در گذشته اسناد به صورت دفترچه ای بوده است. اخذ سند تک برگی را اداره ثبت اسناد انجام می دهد.

برای اخذ این سند ارائه مدارک ضروری می باشد. یکی از این مدارک نقشه یو تی ام است. اگرکه ملک مرز های معلوم و مطمئنی داشته باشد در نتیجه نقشه یوتی ام تهیه می شود. اما ممکن است ملک حدود مشخصی نداشته باشد و مرز های آن بر روی زمین نا معلوم باشد. در نتیجه برای تهیه نقشه یو تی ام ابتدا لازم است مرز های ملک معلوم شود. در نتیجه انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک ضروری خواهد بود.

جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی است که در نهایت سبب مشخص شدن حدود پلاک ثبتی خواهد شد. کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک برای سند کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد. این کارشناس با دسترسی به اطلاعات ثبتی منطقه تمام مدارک مربوط به ملک را جمع آوری می کند. تا در نهایت پس از بررسی حدود مربوط به پلاک ثبتی مشخص شود. با مشخص شدن حدود ثبتی جانمایی آن روی زمین انجام می شود و در نتیجه حدود پلاک ثبتی معلوم می شود. سپس ترسیم نقشه یو تی ام انجام می شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده می شود. بعد از برداشت دقیق زمینی ترسیم نقشه یو تی ام با دقت بالا و با استفاده از اتوکد انجام می شود. این نقشه مهر و امضا شده معتبر می شود. و قابل ارائه به اداره ثبت اسناد خواهد بود. اداره ثبت اسناد در نهایت سند تک برگی را صادر خواهد کرد.

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک برای سند

جانمایی پلاک ثبتی ملک با استفاده از اسناد و مدارک ثبتی و قدیمی ملک انجام می شود. کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک برای سند به منظور تعیین موقعیت بر روی زمین و ثبت این موقعیت در سیستم کاداستر کشور این کار را انجام می دهد. جانمایی پلاک ثبتی ملک به این منظور است که ملک بر اساس پلاک ثبتی تعیین موقعیت کرده و جای دقیق ملک را بر روی زمین مشخص کرده که یکی از اصلی ترین مدارک برای ملک به شمار می آید.

پلاک ثبتی ملک یا همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های مالکیت است. که در بحث جانمایی ملک استفاده شده است. و با استفاده از این پلاک ثبتی مرز های ملک و همچنین موقعیت ملک را بر روی زمین مشخص می کنند. زیرا در بعضی موارد برای جانمایی ملک آدرس دقیق از ملک در دسترس نیست. برای این کار که جانمایی انجام شود. باید ابتدا پلاک ثبتی ملک بررسی شود. و بعد از آن با استفاده از استعلام نقشه تفکیکی که بر اساس پلاک ثبتی است موقعیت ملک مشخص می شود.

و از طریق نقشه یو تی ام یک نقشه از ملک تحت عنوان جانمایی ملک به دست می آید که گوشه ها و شکستگی های ملک بر اساس مختصات یو تی ام است . در نقشه نیز درج شده است. و بعد از چاپ نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده و به دست مالک می رسد. تا برای امور اداری مربوط به ملک اقدام کند. اما در صورتی که آدرس ملک مشخص باشد تنها از طریق عملیات زمینی برداشت مختصات و تهیه نقشه یو تی ام کار جانمایی ملک انجام می شود. تمامی این امور توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری با بالاترین دقت انجام می شود. زیرا جانمایی ملک با مرز های ملک در ارتباط است. و باید به صورت دقیق این کار انجام شود تا دچار تداخل مرز های ملک نشود.

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک برای سند

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی ملک برای سند

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد رأی: 0

امتیاز نداده اید؟! اولین نفر باشید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما